Tiedonantaja-festivaali

Yhteistyötä, solidaarisuutta ja uusia avauksia

Tietoa festivaalista

Tiedonantaja-festivaali on Tiedonantaja-lehden ympärille rakennettu lehtijuhla, keskieurooppalaiseen tyyliin. Kokoamme yhteen radikaalia vasemmistolaista väkeä mielenkiintoisten keskustelujen äärelle. Festivaali järjestetään joka toinen vuosi eri puolilla Suomea, ja vuorovuosina Tiedonantaja-festivaalin kanssa pidetään Vastavirta-festivaali.

Tiedonantaja-festivaalin tekemiseen osallistuvat tiiviisti Suomen kommunistisen puolueen aktiivit, mutta mukaan pyydetään aina muitakin. Tarkoituksena on koota radikaalia vasemmistoa yhteen, ja muuttaa koko suomalaisen politiikan suuntaa!

Mainokset